Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) ----

***EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

15 Haziran 2016 - 11:38 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No 40 K:4 D.13 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler -
İnternet Adresi www.egcyh.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
[email protected]

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No 40 K.4 D:13 34367 Harbiye Şişli / İSTANBUL 0 212 343 06 26 0 212 343 06 27

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif PEHLİVANLI Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.06.2016 0 212 343 06 26 [email protected] Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209486-701417
Murat SANCAKTUTAN Yatırımcı İlişkileri Personeli 01.06.2016 0 212 343 06 26 [email protected]

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtealara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 02.07.1998 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRY

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 79.761,00 TRY 0,2 Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 39.920.239,00 TRY 99,80 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Tan EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Müdür 16,57 A Grubu B Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Elif PEHLİVANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans İş Geliştirme Direktörü-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Yönetim Kurulu Üyesi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 9,88 B Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ebru EGELİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Vekili Bağımsız Üye Değil
Mehmet Cemal TÜKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yönetim Kurulu Üyesi Yazı İşleri Müdürü Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi
Ahmet Berker ARGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanmasi Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ersoy ÇOBAN Genel Müdür Finans Yönetim Kurulu Üyesi Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 22.000.000,00 3.162.681,00 TRY 14,38 İştirak
Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 20.000.000,00 16.806.499,04 TRY 84,03 Bağlı Ortaklık
EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul 50.000,00 25.000,00 TRY 50,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538528


BIST