Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

08 Haziran 2016 - 19:50 www.borsagundem.com

Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 08.06.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ?NİN 08 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü?nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin, 2015 Yılı Olağan Genmıştır.
? Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (?TTK?) ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (?SerPK?) ve Şirket Esas Sözleşmesi?nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan 21 gün önce, 13.05.2016 tarih ve 9075 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nin 718., 719. ve 720. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda (?KAP?), Şirket?in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun (?MKK?) Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde (?EGKS?) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 11.05.2016 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir postanesinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

? Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gülerinin ile Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?yi temsilen Cem Uçarlar?ın toplantıda hazır bulunduğu,

? Hazır Bulunanlar Listesi?nin tetkikinden, Şirket?in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan t edilmiştir.
TTK?nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket?in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu vei kullanmak üzere Şirket?in Yatırımcı İlişkileri Birimi?nden Duygu Tunalıgil görevlendirilmiştir.
Bakanlık Temsilcisi tarafından 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan 1 pay sahibi olduğu ve bu pay sahibinin Melsa Ararat Merrell olduğu EGKS sistemi üzerinden ve alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı?nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için isim önerplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil?i atamıştır.
devamı ekli yayınlanan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Fa Var mı? Hayırt Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü ÖdenmeyecekPay Grup Bilgileri erli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit KaKAB(Eski),TRABAKAB91D3 0,0000000 0,0000000 müyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 0,0000000 mtiyazlı),TREBAKB00020 0,0000000 0,00

Pay Biçiminde Khttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=537663


BIST