Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 19:35 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 80,782,817 65,837,240
Satışların Maliyeti (-) -70,555,389 -58,344,734
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10,227,428 7,492,506
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 10,227,428 7,492,506
Genel Yönetim Giderleri (-) -5,358,276 -4,555,942
Pazarlama Giderleri (-) -1,895,443 -2,011,645
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -150,548 -204,207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 1,500,502 2,236,975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -1,467,044 -2,268,774
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2,856,619 688,913
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 126,375 55,446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -68,327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2,914,667 744,359
Finansman Giderleri (-) 20 -2,301,208 -2,192,082
Finansman Gelirleri 20 1,130,298 1,263,120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1,743,727 -184,603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -476,026 -173,933
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 16 -575,111 -202,600
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16 99,085 28,667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,267,701 -358,536

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 1,267,701 -358,536

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 4 -1
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4 -1
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 1,267,701 -358,536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 239,078 345,064
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 298,848 431,330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -59,770 -86,266
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -59,770 -86,266

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 474,050 20,115
Yabancı Para Çevirim Farkları 4,925
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 586,409 25,144
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -117,284 -5,029
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -117,284 -5,029

DİĞER KAPSAMLI GELİR 713,128 365,179

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1,980,829 6,643

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532636


BIST