Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Mayıs 2016 - 19:18 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 77,026,242 89,232,046
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 5,369,311 6,252,973
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 18,411,140 17,359,870
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 18,411,140 17,359,870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4,382,552 825,010
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 4,382,552 825,010
Türev Araçlar
Stoklar 7 38,572,623 51,368,897
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 6,115,182 2,394,864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 4,769,862 11,030,432
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 106,839,455 107,241,466
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 45,793,843 45,793,843
Maddi Duran Varlıklar 10 61,020,924 61,401,257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24,688 46,366
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 24,688 46,366
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 183,865,697 196,473,512

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86,398,680 94,452,078
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 42,883,381 42,181,097
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 6,967,525 6,865,322
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 17,710,984 27,010,051
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 17,710,984 27,010,051
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 10,821,763 9,557,357
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 9,226,604 7,776,734
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 1,595,159 1,780,623
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 6,588,504 7,296,627
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 1,426,523 1,541,624
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39,277,309 41,477,695
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 28,937,616 30,816,397
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 6,854,071 7,368,126
Uzun Vadeli Karşılıklar 2,386,631 2,299,404
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 2,386,631 2,299,404
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 1,098,991 993,768
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 58,189,708 60,543,739
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 58,188,347 60,543,657
Ödenmiş Sermaye 16 55,600,000 55,600,000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 23,412,213 23,412,213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 1,199,850 1,199,850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12,453,492 12,571,222
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10 12,947,069 12,947,069
- Diğer Kazanç/Kayıplar -493,577 -375,847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 110,959 110,959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -32,350,587 -36,164,383
Net Dönem Karı/Zararı -2,237,580 3,813,796
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1,361 82
TOPLAM KAYNAKLAR 183,865,697 196,473,512http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532614


BIST