Ana Sayfa***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 18:35 www.borsagundem.com

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 19 166,870,456 150,387,803
Satışların Maliyeti (-) 19 -128,342,709 -117,139,702
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 38,527,747 33,248,101
Genel Yönetim Giderleri (-) 20 -5,528,704 -5,806,406
Pazarlama Giderleri (-) 20 -27,788,243 -25,409,551
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 121,141 278,487
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 21 -63,704 -9,542
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5,268,237 2,301,089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 18,533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 22 -43,287 -184,950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5,243,483 2,116,139
Finansman Gelirleri 23 4,070,947 6,156,838
Finansman Giderleri (-) 23 -7,242,628 -6,987,353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2,071,802 1,285,624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -418,294 191,372
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 24 -266,745 -6,557
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24 -151,549 197,929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,653,508 1,476,996

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 1,653,508 1,476,996

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 1,653,508 1,476,996
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25 -7,396 -41,042
- Ana Ortaklık Payları 25 1,660,904 1,518,038

Pay Başına Kazanç 184 168
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 184 168
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 1,653,508 1,476,996
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1,554,637 -824,213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 768,686 -473,777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 982,440 -40,261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -506,163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -196,489 195,988
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -196,489 195,988

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 1,554,637 -824,213

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 3,208,145 652,783

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3,208,145 652,783
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -7,396 -41,042
- Ana Ortaklık Payları 3,215,541 693,825http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532464


BIST