Ana Sayfa***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Mayıs 2016 - 18:35 www.borsagundem.com

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 318,049,514 309,756,162
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 9,592,100 13,558,230
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 24,853,771 23,593,461
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 18,298,265 17,448,505
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 6,555,506 6,144,956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 152,092,866 131,645,939
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 152,092,866 131,645,939
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar 10 115,719,158 115,471,235
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 11 14,573,117 25,434,718
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 17 1,218,702 52,579
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 559,151,636 550,075,883
Finansal Yatırımlar 7 9,448,329 8,688,303
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1,214,896 1,207,979
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1,214,896 1,207,979
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 337,329,487 336,858,617
Maddi Duran Varlıklar 13 201,141,262 200,598,126
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 351,494 192,794
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 351,494 192,794
Peşin Ödenmiş Giderler 11 9,260,757 2,128,432
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 405,411 401,632
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 877,201,150 859,832,045

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 271,557,265 262,060,044
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 22,660,379 24,847,920
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 67,685,086 60,448,915
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 152,771,610 148,954,553
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 13,070,095 12,836,233
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 139,701,515 136,118,320
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 5,758,422 5,213,966
Diğer Borçlar 10,315,180 9,455,663
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 9,442,879 8,610,213
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 872,301 845,450
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 11 1,915,300 4,215,984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 266,745 213
Kısa Vadeli Karşılıklar 10,151,920 8,922,830
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15-16 1,286,948 999,813
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 6,126,980 6,126,980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 2,737,992 1,796,037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 32,623
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 158,535,052 153,871,313
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 74,405,787 69,506,864
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4,600,623 5,187,624
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 4,600,623 5,187,624
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 79,528,642 79,176,825
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 447,108,833 443,900,688
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 447,219,043 444,003,502
Ödenmiş Sermaye 18 90,000,000 90,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları 18 14,764,337 14,764,337
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 196,173,425 194,618,788
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 18 196,173,425 194,618,788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 4,387,844 4,387,844
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18 140,232,533 88,907,108
Net Dönem Karı/Zararı 1,660,904 51,325,425
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18 -110,210 -102,814
TOPLAM KAYNAKLAR 877,201,150 859,832,045http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532463


BIST