Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 18:11 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 150,406 6233176 167072 -142459 1854617 3026101 -657552 50631361 50631361
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler -657552 657552 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir
Sermaye Artırımı
Temettüler
Konsolidasyon Kapsamından Çıkarılan Değerler 142459 1446563 1589022 1589022
Birleşme Dolayısıyla Dahil Edilenler 6195602 -8438583 -2242981 -2242981
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış -677,390 -677390 -677390
Dönem Karı -4312486 -4312486 -4312486
31 Aralık 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 150,406 6233176 167072 -677,390 0 8050219 -4623471 -4312486 44987526 44987526

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 150,406 6233176 167072 -677,390 8050219 -4623471 -4312486 44987526 44987526
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler -4312486 4312486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir
Geçmiş Yıl Karlarına Transfer -2047028 2047028 0 0
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 70929 70929 70929
Diğer Kapsamlı Gelirler -104,392 -104392 -104392
Dönem Karı -2124783 -2124783 -2124783
31 Mart 2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 150,406 6233176 167072 -781,782 6003191 -6818000 -2124783 42829280 42829280http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532335


BIST