Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

09 Mayıs 2016 - 19:23 www.borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 24.1 71,467,017 66,685,496
Satışların Maliyeti (-) 24.2 -46,638,357 -48,072,864
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24,828,660 18,612,632
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-) 26.1 -2,332,769 -2,298,213
Pazarlama Giderleri (-) 26.2 -10,355,797 -11,354,701
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 26.3 -864,847 -107,102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 9,908,133 9,254,957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 27 -7,725,842 -8,222,882
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13,457,538 5,884,691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 222,473 2,638,408
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 28 -513 -219,921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13,679,498 8,303,178
Finansman Geliri 29 5,616,210 4,532,595
Finansman Giderleri (-) 29 -9,249,842 -4,938,684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10,045,866 7,897,089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -884,939 -538,508
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 31 -660,157 -592,687
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31 -224,782 54,179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9,160,927 7,358,581

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 9,160,927 7,358,581

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 9,160,927 7,358,581
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23.9 0 -71,736
- Ana Ortaklık Payları 32 9,160,927 7,430,317

Pay Başına Kazanç 32 15 12
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 12
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.- 31.03.2016 01.01.- 31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 9,160,927 7,358,581
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -942,294 -870,296
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 15 - 31 -1,137,095 -1,152,497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 20 -30,779 74,620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 225,580 207,581
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31 225,580 207,581

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -4,851 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 23.10 -4,851 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -947,145 -870,296

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 8,213,782 6,488,285

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8,213,782 6,488,285
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -61,265
- Ana Ortaklık Payları 8,213,782 6,549,550http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531677


BIST