Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

06 Mayıs 2016 - 17:49 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3,439,204 -533,667
Dönem Karı/Zararı 18 364,669 284,794
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 629,183 532,688
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 259,194 250,427
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 142,871 95,864
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 147,095 31,053
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 17 88,084 148,082
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 1,097
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 13 -8,061 6,165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4,352,523 -1,335,911
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -216,402 917,120
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7,409,172 -5,578,923
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 591,279 -2,261,553
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,180,378 1,635,427
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -4,721,914 -22,944
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 0 9,644
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 2,161,878 3,919,550
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 74,768 48,126
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -13,338 -2,358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3,358,671 -518,429
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -80,533 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 -15,238
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -208,708 -157,239
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 8,475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -208,708 -165,714
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4,418,944 -617,146
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 0 207
Ödenen Faiz 16 -147,095 -31,260
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 4,566,039 -586,093
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 771,032 -1,308,052
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 771,032 -1,308,052
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 238,037 1,689,641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,009,069 381,589http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530804


BIST