Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

06 Mayıs 2016 - 17:49 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 14 20,371,775 11,764,547
Satışların Maliyeti (-) 14 -18,500,075 -10,863,907
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,871,700 900,640
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 1,871,700 900,640
Genel Yönetim Giderleri (-) -861,113 -593,232
Pazarlama Giderleri (-) -370,731 -137,275
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4,429 -10,524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 446,661 824,228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 15 -490,301 -511,934
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 591,787 471,903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 -1,097
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 591,787 470,806
Finansman Giderleri (-) 16 -147,095 -31,765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 444,692 439,041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -88,084 -148,082
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 17 -160,529 -99,029
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 17 72,445 -49,053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 356,608 290,959

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 356,608 290,959

DÖNEM KARI/ZARARI 713,216 581,918

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 356,608 290,959
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 13 -8,061 6,165
- Ana Ortaklık Payları 18 364,669 284,794

Pay Başına Kazanç 18 ,0074 ,0061
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ,0074 ,0061
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 18 356,608 290,959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 356,608 290,959

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 356,608 290,959
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 -8,061 6,165
- Ana Ortaklık Payları 18 364,669 284,794http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530803


BIST