Ana Sayfa***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

03 Mayıs 2016 - 17:20 www.borsagundem.com

***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:8 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon 212 - 6930253
Faks 212 - 6932574
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6930253
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6932574
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 11:00'da Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:8 Küçükçekmece-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, şirketimizin http://www.akyurekpazarlama.com.tr internet sitesinden veya 0212 693 02 53 telefon numarasından bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini şirket merkezimizden veya http://www.akyurekpazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirket merkezimizde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Karar Tarihi 29.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 23.05.2016 11:00
Adresi Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:8 Küçükçekmece-İSTANBUL
Gündem 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4- 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5- 2015 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
7- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9- Yönetim kurulunun kâr dağıtımı hususundaki önerisinin müzakeresi ve tasdiki,
10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere yönetim kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
11- Şirketin 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi ve 2016 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi,
12- Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13- SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14- Şirketin 2015 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere sağladığı fayda ve hizmetler ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi,
15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
16- Dilek, temenniler ve kapanış,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529521


BIST