Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

02 Mayıs 2016 - 20:32 www.borsagundem.com
sları Cari Dönem Önonsolide Olmayan
Döne TL T
Hası
Fina 241,098 5,498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -8,774,944 -16,159,409 19 -389,557 -237,220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9,518,616 -16,721,832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 3,124,778
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI


Pay Başına Kazanç -2,380 -3,399
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ına Kazanç 21 -2,380 -3,399
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -862 1,871
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -569,283 840,020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -10,088,761 -12,755,163
px?id=529254


BIST