Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

02 Mayıs 2016 - 20:32 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 1,657,242 5,434,755
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 1,474 21,033
Finansal Yatırımlar 6 1,170,193 1,739,476
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 460,351 3,647,204
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9,22 458,697 3,612,204
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1,654 35,000
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1,897 1,897
Diğer Dönen Varlıklar 14 23,327 25,145
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 12,478,977 21,584,385
Finansal Yatırımlar 6 11,101,105 20,176,049
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 512,385 545,903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar 14 865,487 862,433
TOPLAM VARLIKLAR 14,136,219 27,019,140

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4,690,884 10,790,366
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 2,902,055 9,577,126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 980,842 227,175
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 8 74,905 87,594
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8,22 54,480
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 74,905 33,114
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 17,291
Diğer Borçlar 9 659,901 865,857
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22 616,832 778,690
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 43,069 87,167
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 16,926 32,614
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 16,926 14,114
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 18,500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3,474,689 169,367
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 3,455,342 152,742
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 19,347 16,625
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 19,347 16,625
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 5,970,646 16,059,407
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5,970,646 16,059,407
Ödenmiş Sermaye 15 40,000,000 40,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları 15 251,880 251,880
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 297,610 297,610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2,273 3,135
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Aktüeryal Kazançlar / (Kayıplar) 2,273 3,135
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1,662,317 -1,093,034
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları / (Kayıpları) -1,662,317 -1,093,034
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 363,093 363,093
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15 -23,763,277 46,075,818
Net Dönem Karı/Zararı -9,518,616 -69,839,095
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 14,136,219 27,019,140http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529253


BIST