Ana Sayfa***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

02 Mayıs 2016 - 20:15 www.borsagundem.com

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 35,145,386 32,889,688
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 3,080,139 3,837,991
Finansal Yatırımlar 8 0 0
Ticari Alacaklar 13,462,397 11,367,508
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 13,462,397 11,367,508
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2,908,476 2,943,967
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1,844,313 1,778,282
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 1,064,163 1,165,685
Türev Araçlar
Stoklar 12 14,045,678 13,037,716
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 206,026 520,147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31 128,345 106,996
Diğer Dönen Varlıklar 22 1,314,325 1,075,363
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 1,873,492 1,701,230
Finansal Yatırımlar 8 0 0
Ticari Alacaklar 10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 327,800 329,450
Maddi Duran Varlıklar 16 580,886 615,638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 37,018,878 34,590,918

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13,296,242 11,093,690
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 962,708 517,407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 0 982,961
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 9,485,167 7,338,072
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 96,270 27,875
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 9,388,897 7,310,197
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21 259,961 64,597
Diğer Borçlar 51,429 208,609
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 51,429 208,609
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 13 2,536,977 1,982,044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 0 0
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,133,270 994,225
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 64,135 261,565
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 11
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 22,682 19,934
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 22,682 19,934
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 1,046,453 712,726
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 22,589,366 22,503,003
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22,589,366 22,503,003
Ödenmiş Sermaye 23 13,225,000 13,225,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-) 23 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6,546,024 6,546,024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19,927 21,096
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 23 19,927 21,096
- Diğer Kazanç/Kayıplar 23 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23 922,927 922,927
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23 1,787,956 1,253,950
Net Dönem Karı/Zararı 87,532 534,006
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 37,018,878 34,590,918http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529224


BIST