Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

28 Nisan 2016 - 17:52 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 133,438,543 55,080,204
Satışların Maliyeti (-) 17 -115,624,295 -45,046,079
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 17,814,248 10,034,125
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -3,293,659 -2,548,688
Pazarlama Giderleri (-) 18 -5,184,398 -1,975,426
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 5,038,952 1,286,128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -2,744,697 -8,303,470
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11,630,446 -1,507,331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11,630,446 -1,507,331
Finansman Giderleri (-) 22 -517,001 -7,634,615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11,113,445 -9,141,946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -2,169,176 31,490
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 23 -2,237,506
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 23 68,330 31,490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8,944,269 -9,110,456

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 8,944,269 -9,110,456

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 8,944,269 -9,110,456
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 8,944,269 -9,110,456

Pay Başına Kazanç 9 -9
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9 -9
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 9 -9
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 9 -9
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 59,972 116,002
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 74,965 145,003
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -14,993 -29,001
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -14,993 -29,001

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 59,972 116,002

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 9,004,241 -8,994,454

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 9,004,241 -8,994,454
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 9,004,241 -8,994,454http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527001


BIST

-Foreks Haber Merkezi-