Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

28 Nisan 2016 - 17:52 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 112,696,066 98,667,455
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 34,498,343 21,697,333
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 18,840,601 6,254,298
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,25 38,940
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 18,840,601 6,215,358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2,318 2,318
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 2,318 2,318
Türev Araçlar
Stoklar 9 39,603,648 57,123,644
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 4,381,599 1,223,087
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23 545,455 422,003
Diğer Dönen Varlıklar 14 14,824,102 11,944,772
ARA TOPLAM 112,696,066 98,667,455
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 183,383,524 182,022,765
Finansal Yatırımlar 5 134,430 24,430
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 106,737,996 104,753,384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 74,750,153 75,484,006
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 74,750,153 75,484,006
Peşin Ödenmiş Giderler 13 1,760,945 1,760,945
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 296,079,590 280,690,220

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 161,730,975 155,812,847
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 57,008,026 97,243,263
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 98,014,175 56,733,029
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,25 41,340,478 11,268,589
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 56,673,697 45,464,440
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 531,319 499,062
Diğer Borçlar 1,874,594 645,763
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8,25 77,161 77,161
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 1,797,433 568,602
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 2,065,355 46,086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 2,237,506 588,129
Kısa Vadeli Karşılıklar 57,515
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 57,515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 161,730,975 155,812,847
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3,441,510 2,901,913
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 3,441,510 2,901,913
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 3,247,939 2,640,012
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23 193,571 261,901
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 130,907,105 121,975,460
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 130,907,105 121,975,460
Ödenmiş Sermaye 16 10,000,000 10,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 67,495,762 67,495,762
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1,727,741 1,727,741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -308,158 -295,534
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -308,158 -295,534
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 2,640,787 2,640,787
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 40,406,704 38,560,751
Net Dönem Karı/Zararı 8,944,269 1,845,953
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 296,079,590 280,690,220http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527000


BIST

-Foreks Haber Merkezi-