Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

01 Nisan 2016 - 20:03 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad. Azer Is Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Sisli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimizin www.egcyh.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Genel Kurul Bilgileri" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519875


BIST