Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

01 Nisan 2016 - 18:23 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


AÇIKLAMA:
Şirketimizin 1 Nisan 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri ve UFRS sistemine uygun olarak düzenlenen 31 Aralık 2015 tarihli bilançoda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının, zarar sebebiyle karşılıksız kalmış olması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası çerçevesinde, konunun 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına ve konuya ilişkin iyileştirici çözümler hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Kamunun bilgisine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519835


BIST