Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

30 Mart 2016 - 22:52 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Menkul Kıymet Değer Artış /(Azalış) Fonu (-) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251.880 297610 1052 363093 772497 9718555 -2.227.220 49177467 49177467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 9718555 -9718555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir -5436 35584766 2.171.545 37750875 37750875
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31 Aralık 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251.880 297610 -4384 363093 10491052 35584766 -55.675 86928342 86928342

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251.880 297610 -4384 363093 10491052 35584766 -55.675 86928342 86928342
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 35584766 -35584766 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 7519 -69839095 -1.037.359 -70868935 -70868935
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31 Aralık 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251.880 297610 3135 363093 46075818 -69839095 -1.093.034 16059407 16059407http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518629


BIST