Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Mart 2016 - 22:52 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 5.434.755 7.262.565
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 21.033 199.820
Finansal Yatırımlar 6 1.739.476 4.505.557
Ticari Alacaklar 8 1.810.559
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8,22 559
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 1.810.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 3.647.204 30.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9,22 3.612.204
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 35.000 30.933
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.897 4.880
Diğer Dönen Varlıklar 14 25.145 710.816
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 21.584.385 100.656.686
Finansal Yatırımlar 6 20.176.049 99.400.529
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 916.536
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22 916.536
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 545.903 337.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 2.154
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.154
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar 14 862.433
TOPLAM VARLIKLAR 27.019.140 107.919.251

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.790.366 7.950.026
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 9.577.126 6.820.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 227.175 148.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 8 87.594 76.246
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8,22 54.480 3.115
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 33.114 73.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 9 865.857 890.640
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22 778.690 816.049
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 87.167 74.591
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 32.614 15.118
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 14.114 15.118
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 18.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.367 13.040.883
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 152.742 128.283
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.625 21.815
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 16.625 21.815
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20 12.890.785
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 16.059.407 86.928.342
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.059.407 86.928.342
Ödenmiş Sermaye 15 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15 251.880 251.880
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.135 -4.384
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 3.135 -4.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.093.034 -55.675
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kayıpları (-) -1.093.034 -55.675
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15 46.075.818 10.491.052
Net Dönem Karı/Zararı -69.839.095 35.584.766
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 27.019.140 107.919.251http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518626


BIST