Ana Sayfa***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

21 Mart 2016 - 18:04 www.borsagundem.com

***EGCYH******EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad. Azer Is Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Sisli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : A Grubu Nama Yazılı Payların Devrine İlişkin Ek Açıklama


AÇIKLAMA:
Şirketimiz tarafından 11 Mart 2016 tarihinde yapılan açıklamaya ek olarak, Şirketimizin Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu imtiyazlı A Grubu 250.000 TL nominal bedelli nama yazılı paylarının Tan EGELİ'ye devri ile ilgili olarak, "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (II-48.3) m16/2 kapsamında, nihai yönetim kontrolünün değişmemesi sebebiyle ilgili payların devrinin Kurul iznine tabi olmadığını kamunun bilgisine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=516351


BIST