Ana Sayfa***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )----

***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

11 Mart 2016 - 17:59 www.borsagundem.com

***EGCYH******EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : A Grubu Nama Yazılı Payların Devri Hk.


AÇIKLAMALAR
10 Mart 2016 tarihinde yaptığımız açıklamaya istinaden, Şirketimiz sahibi olduğu beheri 1 Kuruş nominal bedelli 25.000.000 adet toplam 250.000 TL nominal değerli nama yazılı Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. A Grubu imtiyazlı hisselerini 0,68 TL/adet fiyattan Tan EGELİ'ye devretmiştir. EGELİ & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca "A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir." ve SPK, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) m.12 uyarınca Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolü Tan EGELİ'ye geçmiş olmakla birlikte yönetim kontrolünü devralan Tan EGELİ'nin, A Grubu payları devreden Şirketimiz Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin de yönetim kontrolünü elinde bulundurması sebebiyle SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) m.14/ç uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı kabul edildiğinden söz konusu devir neticesinde bir çağrı yapılmayacağı gibi çağrı muafiyet başvurusunda bulunulması da söz konusu değildir.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
11.032.016,00 Satım 250000 0,68 170.000,00 16.806.499,04 84,03 16.556.499,04 82,78Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514945


BIST