Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

10 Mart 2016 - 23:49 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:10.03.2016
KARAR SAYISI :689
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


a) 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ilişkin olarak Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10 Mart 2016 Tarih ve 2016/689 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu,konsolide nakit akım tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu ve konsolide mali tablo ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını

beyan ederiz.

Ali Enver BAKİOĞLU Rıza BAYER Halil BAYRAKDAR A.Nail KUBALI
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514676


BIST