Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mart 2016 - 23:45 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 386.981 10.429.290
Dönem Karı/Zararı 3.779.089 10.067.389
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 14.027.485 11.690.195
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 10.217.042 9.444.609
- Şüpheli alacak karşılığı 5 85.798 90.605
- Kıdem tazminatı giderleri 16 874.389 747.968
- Faiz geliri 26 -573.676 -661.722
- Faiz giderleri 26 3.892.926 2.010.948
- Maddi duran varlık satış zararı/ (karı) 25 -55.446 1.542
- Alacak reeskont gideri 74.791 39.185
- Borç reeskont geliri -64.803 -21.296
- Kullanılmamış izin karşılığı 16 41.730 95.555
- Diğer karşılıklar -222.697 89.947
- Dava karşılıkları -37.750 97.452
- Yatırım amaçlı gayrimenkul rayiç bedel değişimi 10 90.450
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı -295.269 -244.598
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -17.419.593 -11.328.294
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.597.931 -5.798.285
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -17.767.281 -1.215.950
-Kısa vadeli diğer alacaklar 27.386 1.491
- Diğer dönen varlıklar -7.826.077 -2.419.930
- Peşin ödenmiş giderler 22.999 394.694
- Uzun vadeli diğer alacaklar -17.150
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14.993.284 353.847
- Ertelenmiş gelirler 522.486 44.960
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 458.366 197.191
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler 61.618 15.623
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Ödenen kıdem tazminatı 16 -924.344 -810.952
- Ödenen vergi 18 -372.949 -2.090.983
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 386.981 10.429.290
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17.311.709 -11.304.658
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 55.446 20.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -17.940.831 -11.986.401
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 26 573.676 661.722
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.645.908 -12.812.509
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal borçlardaki net artış/(geri ödeme), net 33.158.714 -11.345.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -15.645.210
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -867.596 -1.467.501
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -278.820 -13.687.877
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -279.305 -13.687.877
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 11.041.063 24.728.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.761.758 11.041.063http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514659


BIST