Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Mart 2016 - 23:45 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 21 282.644.398 245.618.410
Satışların Maliyeti (-) 21 -243.900.205 -206.746.491
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 38.744.193 38.871.919
Genel Yönetim Giderleri (-) 22 -19.688.363 -18.022.588
Pazarlama Giderleri (-) 22 -8.807.124 -8.244.805
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 22 -609.480 -581.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 14.885.211 7.110.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 24 -14.868.791 -7.607.896
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.655.646 11.526.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 55.446 5.859
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 25 -90.450 -7.401
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.620.642 11.524.518
Finansman Giderleri (-) 26 -12.871.923 -9.293.925
Finansaman Gelirleri 26 7.030.370 7.836.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.779.089 10.067.389
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.161.908 -2.480.928
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 18 -906.416 -1.411.000
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 18 -255.492 -1.069.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.617.181 7.586.461

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 2.617.181 7.586.461

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 2.617.181 7.586.461
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 2.617.181 7.586.461

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 2.617.181 7.586.461
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -350.479 271.221
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -438.099 339.026
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 87.620 -67.805
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 87.620 -67.805

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -419.495 639.132
Yabancı Para Çevirim Farkları -485
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -523.763 798.916
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 104.753 -159.784
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 104.753 -159.784

DİĞER KAPSAMLI GELİR -769.974 910.353

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.847.207 8.496.814

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514658


BIST