Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Mart 2016 - 23:45 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 152.669.795 122.487.862
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 10.761.758 11.041.063
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 65.096.601 48.116.658
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-12 1.477.806 1.543.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 63.618.795 46.573.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6.834 34.220
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.834 34.220
Türev Araçlar 4 119.772 234.412
Stoklar 6 52.566.009 46.186.314
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 2.213.594 2.262.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8-18 146.516 679.983
Diğer Dönen Varlıklar 9 21.758.711 13.932.633
ARA TOPLAM 152.669.795 122.487.862
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 120.294.087 112.960.558
Finansal Yatırımlar 52 52
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 17.466 316
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.466 316
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 209.550 300.000
Maddi Duran Varlıklar 10 118.538.116 111.522.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.502.139 1.137.257
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.502.139 1.137.257
Peşin Ödenmiş Giderler 7 26.764 777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 272.963.882 235.448.420

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.304.021 79.096.786
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 11.828.152 7.071.510
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 22.747.366 10.461.245
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 72.787.185 58.280.223
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-12 32.029.531 26.284.952
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 40.757.654 31.995.271
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 2.222.063 1.763.697
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 1.404.443 881.957
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 115.103 500.265
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 360.824
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 115.103 139.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 199.709 137.889
ARA TOPLAM 111.304.021 79.096.786
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.540.316 29.434.086
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 36.969.213 18.765.102
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar 4 409.126
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.085.094 4.655.220
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 5.085.094 4.655.220
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18 6.076.883 6.013.764
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 113.119.545 126.917.548
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 113.119.545 126.917.548
Ödenmiş Sermaye 19 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.826.875 11.177.354
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19 11.814.383 11.814.383
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 19 -987.508 -637.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 219.637 639.132
- Yabancı Para Çevirim Farkları -485
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 220.122 639.132
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 2.675.465 2.500.551
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.780.387 69.014.050
Net Dönem Karı/Zararı 2.617.181 7.586.461
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 272.963.882 235.448.420http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514657


BIST