Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

10 Mart 2016 - 21:41 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:10.03.2016
KARAR SAYISI :2
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 31 / 12 / 2015 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


Şevket Aykan SÖZÜÇETİN Taner BULAMACI
Genel Müdür Fabrika Müdürü


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514547


BIST