Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Mart 2016 - 21:07 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 18 107.358.450 103.368.584
Satışların Maliyeti (-) 18 -86.132.377 -91.936.868
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 21.226.073 11.431.716
Genel Yönetim Giderleri (-) 19 -6.700.829 -6.709.616
Pazarlama Giderleri (-) 19 -9.731.509 -9.772.755
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 2.811.265 910.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -2.506.848 -5.750.192
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.098.152 -9.889.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 10.337.887 2.222.992
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 22 -486.625 -39.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.949.414 -7.706.208
Finansman Gelirleri 21 6.336.700 8.569.407
Finansman Giderleri (-) 21 -17.217.953 -11.042.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.068.161 -10.179.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -254.654 -1.603.641
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 23 -254.654 -1.603.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.813.507 -11.782.888

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 3.813.507 -11.782.888

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 3.813.507 -11.782.888
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -289 -121
- Ana Ortaklık Payları 24 3.813.796 -11.782.767

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -200.466 8.116
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 15 -250.582 10.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 50.116 -2.029
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 23 50.116 -2.029

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -200.466 8.116

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 3.613.041 -11.774.772

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.613.041 -11.774.772
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -289 -121
- Ana Ortaklık Payları 3.613.330 -11.774.651http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514523


BIST