Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Mart 2016 - 21:07 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 89.232.046 72.462.429
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 6.252.973 7.753.168
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 17.359.870 16.210.965
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 17.359.870 16.210.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 825.010 544.598
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 825.010 544.598
Türev Araçlar
Stoklar 8 51.368.897 36.082.215
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.394.864 1.946.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 16 11.030.432 9.925.198
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 107.241.466 103.143.784
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 45.793.843 40.824.667
Maddi Duran Varlıklar 11 61.401.257 62.267.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.366 51.127
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 46.366 51.127
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 196.473.512 175.606.213

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.452.078 68.638.738
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 42.181.097 31.416.380
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 6.865.322 6.552.028
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 27.010.051 13.456.652
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 27.010.051 13.456.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 9.557.357 8.849.975
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25 7.776.734 7.854.202
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 1.780.623 995.773
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 9 7.296.627 5.832.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 1.541.624 2.530.902
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.477.695 50.036.727
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 30.816.397 37.606.321
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 9 7.368.126 9.424.346
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.299.404 2.216.830
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 2.299.404 2.216.830
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 993.768 789.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 60.543.739 56.930.748
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 60.543.657 56.930.327
Ödenmiş Sermaye 17 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 17 23.412.213 23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.571.222 12.771.688
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11 12.947.069 12.947.069
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -375.847 -175.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.164.383 -24.381.616
Net Dönem Karı/Zararı 3.813.796 -11.782.767
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 82 421
TOPLAM KAYNAKLAR 196.473.512 175.606.213http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514522


BIST