Ana Sayfa***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Mart 2016 - 18:28 www.borsagundem.com

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 20 642.891.227 609.265.238
Satışların Maliyeti (-) 20 -496.632.738 -480.244.839
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 146.258.489 129.020.399
Genel Yönetim Giderleri (-) 21 -22.095.524 -24.644.704
Pazarlama Giderleri (-) 21 -112.897.225 -97.298.395
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 21 -35.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 382.708 363.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 -467.234 -570.791
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.145.272 6.869.836
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 58.503.143 24.822.176
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23 -3.325.742 -7.593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 66.322.673 31.684.419
Finansman Gelirleri 24 18.580.041 11.337.667
Finansman Giderleri (-) 24 -22.508.893 -17.385.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 62.393.821 25.636.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.185.479 -7.159.915
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 25 -23.061 -1.260
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 25 -11.162.418 -7.158.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 51.208.342 18.476.378

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 51.208.342 18.476.378

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 51.208.342 18.476.378
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 26 -117.083 -58.075
- Ana Ortaklık Payları 26 51.325.425 18.534.453

Pay Başına Kazanç 1 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 1 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 51.208.342 18.476.378
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.187.967 3.329.057
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -4.012.954 11.459.164
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.968.766 -6.142.977
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 380.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 793.753 -2.368.009
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 793.753 -2.368.009

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -7.187.967 3.329.057

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 44.020.375 21.805.435

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 44.020.375 21.805.435
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -117.083 -58.075
- Ana Ortaklık Payları 44.137.458 21.863.510http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514245


BIST