Ana Sayfa***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EGCYH* *EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

10 Mart 2016 - 17:54 www.borsagundem.com

***EGCYH******EGLYO***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : A Grubu Nama Yazılı Payların Devri Hk.


AÇIKLAMA:
Özel Durumlar Tebliği m.11/4 uyarınca, Şirketimizin sahibi olduğu beheri 1 Kuruş nominal bedelli 25.000.000 adet toplam 250.000 TL nominal değerli nama yazılı Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. A Grubu imtiyazlı paylarının yarın ana ortağımız Tan EGELİ'ye devredileceğini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) m.12 uyarınca, Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolünün Tan EGELİ'ye geçecek olması ile birlikte, yönetim kontrolünü devralacak olan Tan EGELİ'nin aynı zamanda A Grubu payları devreden Şirketimiz Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.'nin de A Grubu paylarını elinde bulundurması ve buna bağlı olarak Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş'nin de yönetim kontrolünü elinde bulundurması sebebiyle SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) m.14/ç uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı kabul edildiğinden söz konusu devir neticesinde bir çağrı yapılmayacağı gibi çağrı muafiyet başvurusunda bulunulması da söz konusu olmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514139


BIST