Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

08 Mart 2016 - 20:38 www.borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -108.920.017 782.945
Dönem Karı/Zararı 32 13.572.501 28.545.003
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -823.756 14.578.164
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 13.270.514 11.047.465
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 2.133.253 2.137.643
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 20 159.968 95.733
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 1.513.784 1.482.456
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 18 80.775 4.218
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 10 - 26.1 189.460 537.491
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10 - 27 6.781.160 2.507.778
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10 - 27 -2.753.157 -2.107.464
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi
Ana Ortaklığa Ait Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -23.028.514 -1.518.349
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 31 829.001 391.193
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -120.523.172 -38.947.688
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -638.600 -24.577.921
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -37.896.596 -17.131.700
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -111.121.977 31.585.287
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 5.985.386 -9.091.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 15.415.530 -5.775.083
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20 -120.623 106.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 0 -358.150
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 30 0 1.796.250
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 7.853.708 -15.500.654
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -107.774.427 4.175.479
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 31 -1.145.590 -3.392.534
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -24.354.755 -59.027.239
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 - 16 2.137.884 2.221.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 - 16 -14.925.461 -61.237.475
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 4 -9.158.651
Yabancı para çevrim farklarındaki artış azalışla ilgili düzeltmeler 23.10 -44.471 0
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 23.9 -2.364.056 -11.230
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 116.943.356 73.261.885
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Nakit Sermaye Artışı
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 231.545.569 104.477.461
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 9 -101.786.262 -17.374.706
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 23.8 -12.815.951 -13.840.870
Finansal Yatırımlardaki Değişim
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -16.331.416 15.017.591
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -16.331.416 15.017.591
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17.901.514 2.883.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.570.098 17.901.514http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=513367


BIST