Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

01 Mart 2016 - 17:46 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Bahçelievler Mah.Fevzi Çakmak 2 Cad. Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece /İSTANBUL
Telefon 212 - 8680909
Faks 212 - 8680900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 8680909
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 8680900
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016 günü saat 16,00'de, Kaya Ramada Plaza , Atatürk Mah.604 Sk.No:1 Esenyurt/ İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ektedir.


Karar Tarihi 01.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.03.2016 16:00
Adresi Kaya Ramada Plaza, Atatürk Mah.604 Sk.No:1 Esenyurt/ İstanbul
Gündem
1) Başkanlık Divanı seçimi.
2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
4) Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
5) Şirketin 2015 yılı Kar dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
6) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2015 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
9) Sermaye Piyasası Kurulu?nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ?II-17.1? sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği?nin ?Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler? başlıklı 10. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi,
10) Şirket'in 2015 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
12) Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=510940


BIST