Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

29 Şubat 2016 - 18:37 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 29.02.2016
KARAR SAYISI : 2016-04
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.12.2015 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"
çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.

a) 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ilişkin olarak, 29.02.2016 tarih ve 2016/04 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu,
nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih
itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal
durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle
birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Mustafa ŞAHİN Çoşkun ARIK
Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509668


BIST