Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

29 Şubat 2016 - 18:36 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-) 23 -816.139 -555.529
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 486.531 111.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 24 -12.520 -72.763
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -342.128 -517.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 9.909.867 63.416.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 25 -80.295.857 -431.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -70.728.118 62.468.796
Finansman Gelirleri 26 704.279 279.238
Finansman Giderleri (-) 27 -3.700.572 -1.048.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -73.724.411 61.699.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.598.020 -3.142.247
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28 3.598.020 -3.142.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -70.126.391 58.557.057

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -70.126.391 58.557.057

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -70.126.391 58.557.057
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -70.126.391 58.557.057

Pay Başına Kazanç -1 1
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -1 1
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI -70.126.391 58.557.057
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.222 1.107
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 19 -1.527 1.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 305 -277
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28 305 -277

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.222 1.107

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -70.127.613 58.558.164

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509648


BIST