Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

29 Şubat 2016 - 18:36 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 298.812 8.881.243
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 143.946 4.708.493
Finansal Yatırımlar 8 43.506 43.506
Ticari Alacaklar 24.683 29.759
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-10 24.683 29.759
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 61.957 4.059.178
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-11 4.005.979
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 61.957 53.199
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 24.645 31.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 75 8.729
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 71.984.811 142.375.705
Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 6 58.844.691 133.479.391
Diğer Finansal Yatırımlar 8 159.713 159.716
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 17.930 14.969
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 17.930 14.969
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16 12.067.261 8.452.174
Maddi Duran Varlıklar 17 192.913 204.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.647 1.950
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18 1.647 1.950
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 700.656 62.815
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 72.283.623 151.256.948

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.320.121 18.866.309
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 9.000.507 14.345.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 385.052 326.107
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 23.570 19.811
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 23.570 19.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 8.088 3.016
Diğer Borçlar 2.714.755 4.011.824
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7-11 2.692.418 4.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 22.337 11.824
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 188.149 160.421
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 188.149 160.421
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.969.074 11.268.598
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 8.732.792 8.093.750
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 32.743 10.825
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19 32.743 10.825
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 203.539 3.164.023
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 50.994.428 121.122.041
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.994.428 121.122.041
Ödenmiş Sermaye 21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 21 51.502 51.502
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -115 1.107
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 21 -115 1.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21 60.375.516 1.818.459
Net Dönem Karı/Zararı -70.126.391 58.557.057
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 72.283.623 151.256.948http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509647


BIST