Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

29 Şubat 2016 - 18:11 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 170.795.496 172.131.584
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 28.440.357 46.635.594
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 93.986.338 76.435.927
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 657.618 1.187.324
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 93.328.720 75.248.603
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 496.968 279.385
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 496.968 279.385
Türev Araçlar
Stoklar 8 33.565.501 38.985.546
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 14 14.306.332 9.795.132
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 350.149.368 279.121.930
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 565.415 459.143
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 565.415 459.143
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9 3.282.364 3.167.515
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 339.851.238 265.605.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.919.962 1.127.139
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.919.962 1.127.139
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 216.534 62.129
Diğer Duran Varlıklar 14 4.313.855 8.700.986
TOPLAM VARLIKLAR 520.944.864 451.253.514

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.676.899 69.578.796
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 71.994.690 48.063.078
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 28.369.543 23.634.701
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 43.625.147 24.428.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 2.389.721 3.420.388
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 2.389.721 3.420.388
Türev Araçlar 5 1.033.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 12.602.949 11.967.369
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.461.351 3.655.050
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 5.461.351 3.655.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 3.228.188 1.439.911
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.549.925 9.636.948
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.330.988 3.807.515
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 3.603.919 3.169.189
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 12 727.069 638.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 6.218.937 5.829.433
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 414.718.040 372.037.770
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 414.718.040 372.037.770
Ödenmiş Sermaye 16 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları 16 39.080.543 39.080.543
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.067.386 -1.343.173
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.067.386 -815.173
- Diğer Kazanç/Kayıplar 16 -528.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 8.702.027 6.345.477
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 179.701.588 137.668.190
Net Dönem Karı/Zararı 48.982.440 50.967.905
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 520.944.864 451.253.514http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509513


BIST