Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

29 Şubat 2016 - 18:00 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01/01/2014 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 23,31 4311720 5.630.347 560707 -75557 1.410.611 1135923 11837401 6002021 30813173 30813173
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 480544 5521477 -6002021 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir -234665 5951323 5716658 5716658
Sermaye Artırımı
Temettüler -2294471 -2294471 -2294471
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış -67133 -1646383 -1713516 -1713516
31/12/2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 4311720 5.630.347 -67133 560707 -310222 1.410.611 1616467 13418024 5951323 32521844 32521844

CARİ DÖNEM
01/01/2015 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 23,31 4311720 5.630.347 -67133 560707 -310222 1.410.611 1616467 13418024 5951323 32521844 32521844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 513175 5438148 -5951323 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 15783 4026283 4042066 4042066
Sermaye Artırımı
Temettüler -2231320 -2231320 -2231320
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31/12/2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 4311720 5.630.347 -67133 560707 -294439 1.410.611 2129642 16624852 4026283 34332590 34332590http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509472


BIST