Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27 Şubat 2016 - 12:39 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN
Telefon 256 - 6181310
Faks 256 - 6181104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 256 - 6181310
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 256 - 6181104
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş. 26/03/2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26/03/2016 Cumartesi günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.


Karar Tarihi 27.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.03.2016 10:00
Adresi BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI/AYDIN
Gündem 1-Açılış,
2-Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
3- GK Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
4- Şirket YK 'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
6- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7- YK üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8- SPK düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9- 2015 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki YK önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10- YK Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
11- SPK düzenlemeleri gereğince YK Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12- YK üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, YK tarafından seçilen Kavram YMM Bağımsız Denetim A.Ş.nin onaylanması,
14- SPK düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15- SPK düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17- SPK düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18- YK Üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19- Dilek ve temenniler

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509072


BIST