Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

26 Şubat 2016 - 19:49 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 18.543.846 4.159.142
Dönem Karı/Zararı 1.731.221 2.008.636
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.574.733 -1.219.937
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 27-28 3.068.047 2.082.862
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -263.749 -590.101
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 876.790 492.531
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -4.415.983 -4.086.501
- Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri / Geliri -327.118 -55.770
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -523.374 1.361.207
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -989.346 -488.852
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 64.687
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 15.385.865 -592.470
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15 -1.841.671 3.439.642
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -9.065.137 -5.075.584
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 2.737.097 -4.253.123
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 14.056.645 5.285.408
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 1.153.058 -115.914
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 8.345.873 127.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 14.542.353 196.229
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 4.234.921 3.774.933
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -233.428 187.980
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21.814.794 -21.755.468
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 27-28 17.524.160 189.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27-28 -39.520.016 -26.526.333
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Vadeli Mevduat Edinimi Nakit Çıkışı 4.269.386
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 181.062 311.568
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 19.358.436 27.667.006
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 13.845.901
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 133.099.800 107.005.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 9 -114.177.114 -101.224.412
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 435.750 3.039.579
Sermaye Taahhüt Borcunun Ödenmesinden Nakit Girişi 0 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 16.087.488 10.070.680
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 7 -180.167 148.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 15.907.321 10.219.626
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 10.956.909 737.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26.864.230 10.956.909http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508946


BIST