Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

26 Şubat 2016 - 19:49 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 31 79.001.847 63.396.013
Satışların Maliyeti (-) 31 -70.057.504 -55.125.483
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 8.944.343 8.270.530
Genel Yönetim Giderleri (-) 32 -2.443.245 -1.915.364
Pazarlama Giderleri (-) 32 -3.551.361 -738.227
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 32 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 13.978.737 5.287.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 -5.491.786 -3.221.524
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.436.688 7.683.163
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 6.954.683 2.353.259
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 36 0 -10.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.391.371 10.026.299
Finansman Giderleri (-) 37 -17.368.476 -7.764.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.022.895 2.261.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 708.326 -253.143
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 40 -629.487 -281.020
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 40 1.337.813 27.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.731.221 2.008.636

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI 1.731.221 2.008.636

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 1.731.221 2.008.636
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
- Ana Ortaklık Payları 1.731.221 2.008.636

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 89.433 11.591
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 29 111.791 14.489
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -22.358 -2.898
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -22.358 -2.898

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 89.433 11.591

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.820.654 2.020.227

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.820.654 2.020.227
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.820.654 2.020.227http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508945


BIST