Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

26 Şubat 2016 - 19:49 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 106.471.437 82.173.986
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 26.864.230 10.956.909
Finansal Yatırımlar 8 0 0
Ticari Alacaklar 10 39.368.532 32.148.513
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 4.974.814 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 34.393.718 32.148.513
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 12 9.513.807 10.677.212
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 7.980.366 10.054.020
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 1.533.441 623.192
Türev Araçlar
Stoklar 15 12.140.951 10.419.840
Canlı Varlıklar 16 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler 17 17.929.770 15.940.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 474.654 241.226
Diğer Dönen Varlıklar 21 179.493 1.789.578
ARA TOPLAM 106.471.437 82.173.986
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 81.128.543 61.010.818
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 2.289.687 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 2.289.687 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 12
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 27 75.884.756 56.892.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 23.506 88.319
- Şerefiye 28 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 23.506 88.319
Peşin Ödenmiş Giderler 17 0 2.415.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 2.930.594 1.615.139
Diğer Duran Varlıklar 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 187.599.980 143.184.804

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.335.029 68.615.125
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 27.552.685 52.107.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 11.041.151 5.210.703
Diğer Finansal Yükümlülükler 9
Ticari Borçlar 10 22.156.608 8.443.168
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 164.529
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 21.992.079 8.443.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 2.234.772 370.073
Diğer Borçlar 12 250.854 92.504
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 250.854 92.504
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları 18
Ertelenmiş Gelirler 17 4.323.137 2.058.714
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19-41 629.487 281.020
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 146.335 51.000
ARA TOPLAM 68.335.029 68.615.125
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.656.728 27.782.110
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 58.286.188 20.638.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 12 994.708 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 994.708
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 0 0
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 17 10.709.633 6.599.396
Uzun Vadeli Karşılıklar 666.199 544.020
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29 666.199 544.020
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 48.608.223 46.787.569
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 48.608.223 46.787.569
Ödenmiş Sermaye 30 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.385 -43.048
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Aktüeryal Kayıp Kazanç 29-30 46.385 -43.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 830.261 786.553
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30 2.154.455 189.527
Net Dönem Karı/Zararı 41 1.731.221 2.008.636
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 187.599.980 143.184.804http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=508944


BIST