Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

24 Mart 2016 - 17:46 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 20 81.985.639 61.376.810
Satışların Maliyeti (-) 20 -75.749.400 -57.125.574
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.236.239 4.251.236
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 6.236.239 4.251.236
Genel Yönetim Giderleri (-) 21 -3.908.509 -2.813.075
Pazarlama Giderleri (-) 21 -1.091.386 -2.013.776
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 21 -46.325 -47.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 3.084.741 3.802.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 23 -2.257.165 -2.926.436
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.017.595 252.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 583.874 400.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 24 -1.097 -73.502
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.600.372 579.072
Finansman Gelirleri 25 12.728 6.908
Finansman Giderleri (-) 26 -81.127 -101.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.531.973 484.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -511.394 -115.806
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 27 -846.685 -311.354
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27 335.291 195.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.020.579 368.343

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 2.020.579 368.343

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 2.020.579 368.343
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19 -41.139 5.068
- Ana Ortaklık Payları 28 2.061.718 363.275

Pay Başına Kazanç 28 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 28 2.020.579 368.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -30.121 -74.065
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -37.651 -92.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.530 18.516
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.530 18.516

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -30.121 -74.065

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.990.458 294.278

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.990.458 294.278
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28 -41.139 5.068
- Ana Ortaklık Payları 2.031.597 289.210http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=507858


BIST