Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

19 Mart 2016 - 18:25 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

Mali Tablonun Hesap Dönemi :
Mali Tablonun Verildiği Otorite :
Mali Tablonun Verilme Nedeni :
Mali Tablonun Verilme Tarihi :


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=507036


BIST