Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

18 Şubat 2016 - 17:57 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 250.662.570 198.413.463
Satışların Maliyeti (-) 17 -198.259.066 -157.936.564
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 52.403.504 40.476.899
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -10.470.489 -9.918.843
Pazarlama Giderleri (-) 18 -8.896.472 -8.087.406
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 5.910.778 6.070.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -14.198.982 -9.603.287
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.748.339 18.937.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -110.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.638.339 18.937.539
Finansman Giderleri (-) 22 -22.038.558 -8.185.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.599.781 10.751.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -753.828 -559.184
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 23 -610.564 -582.954
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 23 -143.264 23.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.845.953 10.192.443

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 1.845.953 10.192.443

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 1.845.953 10.192.443
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.845.953 10.192.443

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -134.107 -66.678
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -167.634 -83.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 33.527 16.669
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 33.527 16.669

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -134.107 -66.678

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.711.846 10.125.765

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.711.846 10.125.765
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.711.846 10.125.765http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=506654


BIST

-Foreks Haber Merkezi-