Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

22 Ocak 2016 - 15:23 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinilmesi )

Ortaklığın Adresi : YILDIZPOSTA CD. CERRAHOĞULLARI İŞ MERK. NO:17 KAT:3 ESENTEPE - ŞİŞLİ - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 02123540700 / 02123562076
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 02123540700 / 02123562076
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Finansal Duran Varlık EdinilmesiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.01.2016
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Pulsa Holding A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Holding faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 3.000.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Hisse Satın Alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 22.01.2016
Edinme Koşulları : Peşin
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 3.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 1,1 TL
Toplam Tutar : 3.300.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %100
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 4,06
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu olacağı düşünülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Aynur GÜVEN
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Yoktur.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Zorunlu değil
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -


EK AÇIKLAMALAR:


Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında

21.01.2016 tarih 2016/1 sayılı karar doğrultusunda Şirketimiz tarafından Pulsa Holding A.Ş'nin 3.000.000 TL sermayeli şirketin %100'ünü temsil eden payların tamamının 3.300.000 TL bedelle nakden alınmasına,

Mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=500470


BIST