Ana Sayfa***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )----

***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

05 Ocak 2016 - 15:40 www.borsagundem.com

***EMKEL***EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

Ortaklığın Adresi : Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA
Telefon ve Faks Numarası : 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 16.01.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin Hisse Devri Hakkında


AÇIKLAMA:
Şirketin 16.01.2015 saat: 09:11:36 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasına ilişkin açıklamadır.

Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin elinde bulunan nominal değeri 4.165.304,91.-TL tutarındaki EMKEL hisselerini, ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş. bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devir edilmesi hususunda gayrikabili rücu olmak üzere karşılıklı anlaşmaya varmışlardı.

Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. 1.993.640,0580 adet hissesi üzerinde bulunan rehni kaldırarak 06.07.2015 tarihi itibariyle ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne devir işlemini gerçekleştirmiştir.

Kalan 2.171.664,85 adet hissenin rehin kaldırma işlemleri Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından sürdürülmekte olup, bu işlemler tamamlandıktan sonra hisse devri gerçekleştirilecektir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=494081


BIST