Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

21 Aralık 2015 - 18:08 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad.Azer Is Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Sisli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 17.09.2015, 20.10.2015
Özet Bilgi : Esas Sözlesme Tadili Hk.


AÇIKLAMA:
Esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metinleri 17.09.2015 tarih ve 191 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşleri ve Şirketimiz yönetim kurulunun 21 Aralık 2015 tarihli toplantısında aldığı 198 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda

- Şirket esas sözleşmenin 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 maddesinin değiştirilmesi ve 29. maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasına ve ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesine,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirketimizin 250 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda 2016-2020 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesine,

ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına müteakip keyfiyetin genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Kamunun bilgisine arz aederiz.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=490449


BIST