Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

27 Kasım 2015 - 10:33 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad.Azer Is Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Sisli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hk.


AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,24'ten 9,30'a yükselmiştir.

SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir:

Ana Başlıklar Not
Pay Sahipleri 87,30
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 98,02
Menfaat Sahipleri 93,96
Yönetim Kurulu 93,01
Toplam 92,98

SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Notu Şirketimizin www.egcyh.com adresindeki internet sayfasında yer almaktadır.

Kamunun bilgisine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=484149


BIST