Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

13 Kasım 2015 - 12:24 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Rıhtım Cad.No:51 Karaköy-İstanbul
Telefon 212 - 2445566
Faks 212 - 2445567
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2445566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2445567
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 13 KASIM 2015 Genel Kurul Hakkında
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 13.11.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin "2014 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin 12. maddesinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında
1. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
2. Gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda, gerekse Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle 2014 yılı mali tabloları uyarınca kar dağıtılamayacağına,
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ, Veysel ÇAKIR (bağımsız üye) ve Muhsin Göktuğ DEMİRAY'ın (bağımsız üye) 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
4. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.?nin atanması işleminin onaylanmasına,
5. TTK'nın 367 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"nin hazırlanabilmesini teminen Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri" başlıklı 12. maddesinin değiştirilmesine
karar verilmiştir.
Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=481621


BIST